Trở về trang chủ Võ Lâm Ngạo Tuyết

Đầu trang

Để tiện việc theo dõi, các người chơi có thể xem lịch thi đấu cũng như tên nhân vật của những người chơi vượt qua từng vòng tại đây.

Danh sách TOP 8

Hạng Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
1
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS1-13
2
NgũÙĐộc
167
223205
TS1-27
3
•Vic…HIV•Ä•AIDS
197
166360
TS1-8
4
Taylor‡Swift
172
178352
TS2-41
5
_•Tiểu•Khắc•Tử•_
191
214203
TS2-40
6
†u•B靝T“A“E
197
183892
TS1-5
7
°Ä•Never”.“Die
196
168871
TS1-4
8
†hi4…VG
187
132565
TS2-45

Danh sách cao thủ vào Vòng bán kết

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
†hi4…VG
187
132565
TS2-45
Taylor‡Swift
172
178352
TS2-41
_•Tiểu•Khắc•Tử•_
191
214203
TS2-40
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS1-13
°Ä•Never”.“Die
196
168871
TS1-4
NgũÙĐộc
167
223205
TS1-27
†u•B靝T“A“E
197
183892
TS1-5
•Vic…HIV•Ä•AIDS
197
166360
TS1-8

Danh sách cao thủ vào Vòng loại 2

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
Bắc•Đại•Bàng
180
210515
TS1-16
“RaĐiNhư…†helsea
187
86722
TS1-22
HG~Ryan
186
186606
TS2-38
=]]ÙĐỹÙĐủÙKiểu
184
201625
TS2-49
†hi4…VG
187
132565
TS2-45
“—Giang—LụcMuội
194
121994
TS2-35
•Vic…HIV•Ä•AIDS
197
166360
TS1-8
†u•B靝T“A“E
197
183892
TS1-5
[379]Ä•†u…Bi@1
191
209560
TS2-43
_•Tiểu•Khắc•Tử•_
191
214203
TS2-40
Con…Ä•Thôn•Lỳ…<3
189
172590
TS2-34
_…ĐĩÙÄVô•Sầu…_
191
207458
TS2-32
Ä•ĐôcXuyênTim
186
60269
TS2-36
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
198
194070
TS1-28
Taylor‡Swift
172
178352
TS2-41
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
194
146185
TS1-10
Không°Định°Hướng
196
123333
TS1-9
NgũÙĐộc
167
223205
TS1-27
°Ä•Never”.“Die
196
168871
TS1-4
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
98891
TS1-7
PhátĐạiCa.
188
216758
TS2-47
ĐậpÙBúaÙVàoÙĐầu
181
141730
TS2-42
_Phi•Yến•Tử_
197
195133
TS1-6
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS1-13

Danh sách cao thủ đăng ký thành công

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
GấuMẹÍĐảmĐang
186
241685
TS1-1
ĕHoàng HEINEKEN
197
119245
TS1-2
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
174
152285
TS1-3
°Ä•Never”.“Die
196
168871
TS1-4
†u•B靝T“A“E
197
183892
TS1-5
_Phi•Yến•Tử_
197
195133
TS1-6
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
98891
TS1-7
•Vic…HIV•Ä•AIDS
197
166360
TS1-8
Không°Định°Hướng
196
123333
TS1-9
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
194
146185
TS1-10
KhôngÙĐịnh…Hướng
196
157395
TS1-11
Hồng•Thất…Nghiệp
192
166754
TS1-12
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS1-13
CứtÙDínhÙBờÙMôi
196
124973
TS1-14
T…•†ảm•…Tử.
187
150875
TS1-15
Bắc•Đại•Bàng
180
210515
TS1-16
Gigi_Buffon
187
246437
TS1-17
Sát•Ä•…Phá•Lang
193
192603
TS1-18
•Đinh•Lực
179
160531
TS1-19
•HЕĕDĩ…Hòa.
194
161305
TS1-20
[•…Tiên•Tử…•]
196
218833
TS1-21
“RaĐiNhư…†helsea
187
86722
TS1-22
•Hà•™HEINEKEN
192
248585
TS1-23
CuliÙMỹ…Tho
188
179611
TS1-24
BốĐĩSoáiCa
180
65295
TS1-25
ÔngTrùmThànhĐô.
186
169489
TS1-26
NgũÙĐộc
167
223205
TS1-27
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
198
194070
TS1-28
RamBoBiKiNi
182
49758
TS1-29
CaveÙMỹ…Tho
188
181840
TS1-30
Hồng•Thất•Công@7
175
67227
TS2-31
_…ĐĩÙÄVô•Sầu…_
191
207458
TS2-32
_•[CàÙChon]•_
191
97953
TS2-33
Con…Ä•Thôn•Lỳ…<3
189
172590
TS2-34
“—Giang—LụcMuội
194
121994
TS2-35
Ä•ĐôcXuyênTim
186
60269
TS2-36
VươngÙHạo
176
67817
TS2-37
HG~Ryan
186
186606
TS2-38
LS Ä Linh•Baby
175
179093
TS2-39
_•Tiểu•Khắc•Tử•_
191
214203
TS2-40
Taylor‡Swift
172
178352
TS2-41
ĐậpÙBúaÙVàoÙĐầu
181
141730
TS2-42
[379]Ä•†u…Bi@1
191
209560
TS2-43
Ä°…D…Chó…Ä…Phóc
184
191215
TS2-44
†hi4…VG
187
132565
TS2-45
Khí°Bắn•Đầy…Mồn
179
211887
TS2-46
PhátĐạiCa.
188
216758
TS2-47
100%Ùzin
183
81772
TS2-48
=]]ÙĐỹÙĐủÙKiểu
184
201625
TS2-49