Trở về trang chủ Võ Lâm Ngạo Tuyết

Đầu trang

Để tiện việc theo dõi, các người chơi có thể xem lịch thi đấu cũng như tên nhân vật của những người chơi vượt qua từng vòng tại đây.

Danh sách TOP 8

Hạng Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD

Danh sách cao thủ vào Vòng bán kết

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD

Danh sách cao thủ vào Vòng loại 2

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
MaĐộc°VôTình
192
40000
TS-15
CaveÙMỹ…Tho
187
104235
TS-7
BốĐĩSoáiCa
178
75122
TS-5
”—Ä…Hận…ChóÄĐiên
176
86723
LS-43
ĐộcT“A”E
173
72360
TS-26
LSÿÄ BộÿTrưởng
180
112724
LS-53
†u•B靝T“A“E
196
84236
TS-21
_•[CàÙChon]•_
180
37410
LS-47
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
190
84795
TS-19
Ryze41
180
66960
LS-51
°Ä•Never”.“Die
195
69767
TS-22
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
197
104555
TS-23
Nợ Mẹ 1 Nàng Dâu
178
64258
LS-41
Lữ•Bố•Vô•Địch
183
67195
LS-42
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
49355
TS-2
BánhÙMìÙXíuÙMại
175
30190
TS-10
_•Tùy•…•Duyên•_
195
37387
TS-16
Dragonizzle
171
52255
LS-44
•Ä…Mợ••út
176
52784
LS-45
_Đường•Miên_
196
40795
TS-17
•HЕĕ…Tân…Tử.
192
36730
TS-8
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
40075
TS-6
_Phi•Yến•Tử_
196
77795
TS-14
Trương°…Quân•Bảo
197
69089
TS-3

Danh sách cao thủ đăng ký thành công

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
Bắc•Đại•Bàng
178
71581
TS-1
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
49355
TS-2
Trương°…Quân•Bảo
197
69089
TS-3
_•°Kiếm•Ä•Ma°•_
187
97816
TS-4
BốĐĩSoáiCa
178
75122
TS-5
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
40075
TS-6
CaveÙMỹ…Tho
187
104235
TS-7
•HЕĕ…Tân…Tử.
192
36730
TS-8
HBٕĕÙTân…Ä…Tử.
181
41760
TS-9
BánhÙMìÙXíuÙMại
175
30190
TS-10
ĐêKhiÙĐiÙLiberty
180
35789
TS-11
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
196
75920
TS-12
IS•Vô…[Tình]
184
80760
TS-13
_Phi•Yến•Tử_
196
77795
TS-14
MaĐộc°VôTình
192
100080
TS-15
_•Tùy•…•Duyên•_
195
37387
TS-16
_Đường•Miên_
196
40795
TS-17
•HЕĕDĩ…Hòa.
190
39359
TS-18
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
190
84795
TS-19
SHÙThúy•Ä•Ngân
184
34257
TS-20
†u•B靝T“A“E
196
84236
TS-21
°Ä•Never”.“Die
195
69767
TS-22
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
197
104555
TS-23
All•†âmT“A”E
196
37676
TS-24
MưuSựTạiNhân@1
197
39095
TS-25
ĐộcT“A”E
173
72360
TS-26
ChimHeo
182
32855
TS-27
T…•†ảm•…Tử.
185
57553
TS-28
Nợ Mẹ 1 Nàng Dâu
178
64258
LS-41
Lữ•Bố•Vô•Địch
183
67195
LS-42
”—Ä…Hận…ChóÄĐiên
176
86723
LS-43
Dragonizzle
171
52255
LS-44
•Ä…Mợ••út
176
52784
LS-45
Kiếm…[Ma]
173
30297
LS-46
_•[CàÙChon]•_
180
37410
LS-47
~.Dương.Lão.Đại
180
51875
LS-48
_°[Đại…†a…Bi]°_
172
33785
LS-49
KieuNhaLam
180
59849
LS-50
Ryze41
180
66960
LS-51
NgocÙNhung
176
29990
LS-52
LSÿÄ BộÿTrưởng
180
112724
LS-53
Ä•ĐôcXuyênTim
175
33895
LS-54