Trở về trang chủ Võ Lâm Ngạo Tuyết

Đầu trang

Để tiện việc theo dõi, các người chơi có thể xem lịch thi đấu cũng như tên nhân vật của những người chơi vượt qua từng vòng tại đây.

Danh sách TOP 8

Hạng Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
1
LS Ä Linh•Baby
173
179093
LS-43
2
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS-3
3
_…ĐĩÙÄVô•Sầu…_
187
203805
LS-35
4
Con…Ä•Thôn•Lỳ…<3
186
90289
LS-34
5
[379]Ä•Ông…Thầy
191
188998
LS-31
6
Taylor‡Swift
172
179407
LS-45
7
°Ä•Never”.“Die
196
150371
TS-22
8
_Phi•Yến•Tử_
197
149405
TS-48

Danh sách cao thủ vào Vòng bán kết

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS-3
°Ä•Never”.“Die
196
150371
TS-22
Taylor‡Swift
172
179407
LS-45
[379]Ä•Ông…Thầy
191
188998
LS-31
Con…Ä•Thôn•Lỳ…<3
186
90289
LS-34
_Phi•Yến•Tử_
197
149405
TS-48
_…ĐĩÙÄVô•Sầu…_
187
203805
LS-35
LS Ä Linh•Baby
173
179093
LS-43

Danh sách cao thủ vào Vòng loại 2

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
°Ä•Never”.“Die
196
150371
TS-22
MưuSựTạiNhân@1
197
163731
TS-23
_Phi•Yến•Tử_
197
149405
TS-48
•HЕĕPhú…†a.
188
112685
TS-1
Taylor‡Swift
172
179407
LS-45
“—Giang—LụcMuội
192
157361
LS-46
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS-3
[•Ngọc…Lụa•]
181
155160
LS-42
Trương°…Quân•Bảo
198
185525
TS-15
_•[CàÙChon]•_
188
98798
LS-32
RamBoBiKiNi
182
49758
TS-30
_…ĐĩÙÄVô•Sầu…_
187
203805
LS-35
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
98891
TS-2
Bắc•Đại•Bàng
180
176591
TS-4
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
193
203210
TS-49
Con…Ä•Thôn•Lỳ…<3
186
90289
LS-34
†u•B靝T“A“E
197
156702
TS-21
LS Ä Linh•Baby
173
179093
LS-43
meocon
172
35761
LS-47
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
197
171585
TS-20
•HЕĕ…Tân…Tử.
193
49430
TS-51
•BốGià•ChợĐôngBa
193
236365
TS-5
[379]Ä•Ông…Thầy
191
188998
LS-31
Cho¯Vay¯Họ¯Góp
181
91035
TS-13

Danh sách cao thủ đăng ký thành công

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
•HЕĕPhú…†a.
188
112685
TS-1
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
98891
TS-2
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
167192
TS-3
Bắc•Đại•Bàng
180
176591
TS-4
•BốGià•ChợĐôngBa
193
236365
TS-5
SH•ĐạiKa•Hưng
183
70700
TS-6
SHÙTàiÙTỉnhÙTáo
196
61130
TS-7
Không°Định°Hướng
196
173183
TS-8
Sát•Ä•…Phá•Lang
193
174183
TS-9
“Đóa”…•Nhi
180
225145
TS-10
Không…Định…Hướng
194
183521
TS-11
ĕHoàng HEINEKEN
197
117735
TS-12
Cho¯Vay¯Họ¯Góp
181
91035
TS-13
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
145115
TS-14
Trương°…Quân•Bảo
198
185525
TS-15
•Điêu•Thuyền
167
58843
TS-16
Cơn“ác“Mộng
185
167410
TS-17
BanhÙXácÙLãoÙGia
194
172795
TS-18
ThổÙCôÙNương
188
60001
TS-19
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
197
171585
TS-20
†u•B靝T“A“E
197
156702
TS-21
°Ä•Never”.“Die
196
150371
TS-22
MưuSựTạiNhân@1
197
163731
TS-23
SốngÙVìÙNghĩa
181
63150
TS-24
†u•B靝T”A“E
196
62057
TS-25
•An•Vy•Ä•IDOL•TV
189
45735
TS-26
TG*LongÙĐạiÙHiệp
197
74985
TS-27
ĐạiKaÙNetÙBoBa
187
52074
TS-28
[…••Ngáo••…]
180
47551
TS-29
RamBoBiKiNi
182
49758
TS-30
[379]Ä•Ông…Thầy
191
188998
LS-31
_•[CàÙChon]•_
188
98798
LS-32
Con•Ä…Rồng•Lộn
188
168148
LS-33
Con…Ä•Thôn•Lỳ…<3
186
90289
LS-34
_…ĐĩÙÄVô•Sầu…_
187
203805
LS-35
ự~ƯầầộõọồỗờÊĩa
187
216905
LS-36
•Ä…Mợ••út
183
169713
LS-37
...VôDanh...
181
190258
LS-38
Kẻ•Ä…Sát•Nhân
185
73237
LS-39
_•Tiểu•Yến•Tử•_
186
168726
LS-40
LSÿÄ BộÿTrưởng
189
207453
LS-41
[•Ngọc…Lụa•]
181
155160
LS-42
LS Ä Linh•Baby
173
179093
LS-43
†hi4…VG
184
136170
LS-44
Taylor‡Swift
172
179407
LS-45
“—Giang—LụcMuội
192
157361
LS-46
meocon
172
35761
LS-47
_Phi•Yến•Tử_
197
149405
TS-48
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
193
203210
TS-49
LouisÙvuitton
182
133095
TS-50
•HЕĕ…Tân…Tử.
193
49430
TS-51