Trở về trang chủ Võ Lâm Ngạo Tuyết

Đầu trang

Để tiện việc theo dõi, các người chơi có thể xem lịch thi đấu cũng như tên nhân vật của những người chơi vượt qua từng vòng tại đây.

Danh sách TOP 8

Hạng Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
1
žHoažHồngžTrắng
188
188858
TS-25
2
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
165623
TS-13
3
SG*TayChơiBốGià.
197
274141
TS-20
4
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
127385
TS-15
5
°…Storm…@1
196
235311
TS-19
6
_Phi•Yến•Tử_
196
189835
TS-5
7
FBÙTốngÙKim
193
168135
TS-12
8
DuyÙXạoÙLồnÙ@1@1
170
130977
DS-62

Danh sách cao thủ vào Vòng bán kết

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
°…Storm…@1
196
235311
TS-19
FBÙTốngÙKim
193
168135
TS-12
žHoažHồngžTrắng
188
188858
TS-25
SG*TayChơiBốGià.
197
274141
TS-20
DuyÙXạoÙLồnÙ@1@1
170
130977
DS-62
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
165623
TS-13
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
127385
TS-15
_Phi•Yến•Tử_
196
189835
TS-5

Danh sách cao thủ vào Vòng loại 2

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
SH•ĐạiKa•Hưng
181
105958
TS-17
_Đường•Miên_
196
153540
TS-4
DuyÙXạoÙLồnÙ@1@1
170
130977
DS-62
FBÙTốngÙKim
193
168135
TS-12
SG*TayChơiBốGià.
197
274141
TS-20
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
118496
TS-2
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
165623
TS-13
LouisÙvuitton
182
132727
TS-14
Trương°…Quân•Bảo
197
141788
TS-3
SH•ÄÔng•Trùm
181
183409
TS-18
°…Storm…@1
196
235311
TS-19
ĐộcT“A”E
173
42412
TS-28
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
127385
TS-15
LSÿÄ BộÿTrưởng
185
167863
LS-31
†u•B靝T“A“E
197
157372
TS-26
_Phi•Yến•Tử_
196
189835
TS-5
Khải²Hoàn
181
109620
DS-64
†hi4…VG
179
65330
LS-39
žHoažHồngžTrắng
188
188858
TS-25
“Đóa”…•Nhi
180
195545
TS-21
[379]Ä•Ông…Thầy
188
158943
LS-36
ĕHoàng HEINEKEN
196
117530
TS-16
Thùng•Phá•Sảnh
179
186362
TS-10
•Vic…HIV•Ä•AIDS
197
129428
TS-23

Danh sách cao thủ đăng ký thành công

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD
Bắc•Đại•Bàng
179
147541
TS-1
ChỉVìQuá…ĐẹpTrai
187
118496
TS-2
Trương°…Quân•Bảo
197
141788
TS-3
_Đường•Miên_
196
153540
TS-4
_Phi•Yến•Tử_
196
189835
TS-5
•Ông•Bố•Ä•Trẻ.
192
146330
TS-6
Tư…Đồ°Sát…Nhân
175
118471
TS-7
VôÙ*ÙDanh
186
135626
TS-8
•HЕĕ…Tân…Tử.
193
135970
TS-9
Thùng•Phá•Sảnh
179
186362
TS-10
[•…Tiên•Tử…•]
194
187920
TS-11
FBÙTốngÙKim
193
168135
TS-12
NôbitaÙĐiÙTayÙGa
197
165623
TS-13
LouisÙvuitton
182
132727
TS-14
_Con•Cứ•Ä•Để•Mẹ_
170
127385
TS-15
ĕHoàng HEINEKEN
196
117530
TS-16
SH•ĐạiKa•Hưng
181
105958
TS-17
SH•ÄÔng•Trùm
181
183409
TS-18
°…Storm…@1
196
235311
TS-19
SG*TayChơiBốGià.
197
274141
TS-20
“Đóa”…•Nhi
180
195545
TS-21
zZĐaoThầnZz
187
83667
TS-22
•Vic…HIV•Ä•AIDS
197
129428
TS-23
VôĐịchÙThầnÙTăng
192
171380
TS-24
žHoažHồngžTrắng
188
188858
TS-25
†u•B靝T“A“E
197
157372
TS-26
°Ä•Never”.“Die
196
150371
TS-27
ĐộcT“A”E
173
42412
TS-28
°Ä•…Các•Chú•Tuổi
197
167215
TS-29
•Ä•Tiểu•Hồ•…Ly
184
49694
TS-30
LSÿÄ BộÿTrưởng
185
167863
LS-31
•Ä…Mợ••út
182
136537
LS-32
_•[CàÙChon]•_
185
97966
LS-33
Ä•ĐôcXuyênTim
181
60649
LS-34
_°[Đại…†a…Bi]°_
178
39334
LS-35
[379]Ä•Ông…Thầy
188
158943
LS-36
LS Ä Linh•Baby
170
58979
LS-37
PhátĐạiCa.
184
88040
LS-38
†hi4…VG
179
65330
LS-39
N•MậpÙXạoÙLồnÙ@1
167
44507
DS-61
DuyÙXạoÙLồnÙ@1@1
170
130977
DS-62
__KoTex__
170
45861
DS-63
Khải²Hoàn
181
109620
DS-64