Trở về trang chủ Võ Lâm Ngạo Tuyết

Đầu trang

Để tiện việc theo dõi, các người chơi có thể xem lịch thi đấu cũng như tên nhân vật của những người chơi vượt qua từng vòng tại đây.

Danh sách TOP 8

Hạng Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD

Danh sách cao thủ vào Vòng bán kết

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD

Danh sách cao thủ vào Vòng loại 2

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD

Danh sách cao thủ đăng ký thành công

Tên nhân vật Cấp Tài phú SBD